Vrijwilligers gezocht!

Wijkberaad Notenbuurt zoekt versterking!

We hebben heel hard versterking nodig, want er is genoeg te doen in, met en voor de wijk. Daarom zoeken we actieve wijkbewoners die willen helpen bij:

- deelname Buurt Preventie Team (BPT) en burgerhulpverlenersnetwerk

- het maken en rondbrengen van de Nieuwsbrieven

- het onderhouden van de website

- kleine administratieve klusjes, financiën, fondsenwerving

- organisatie van en/of begeleiding bij (nieuwe) activiteiten in de wijk

- oprichten bewonerscommissies voor huurders van Haag Wonen en Staedion

- het oprichten en/of versterken van werkgroepen (een groep bewoners die zich bezighoudt met één onderwerp dat binnen de wijk aandacht verdient), zoals: een schone, veilige wijk & oprichting BPT-team, ORAC’s in de wijk, Let’s go Nuts-festival, activiteiten voor de jeugd in de wijk, begeleiding bij Crownies-programma, bodemverontreiniging & bouw Oude Haagweg/Gamma-locatie.

Wijkberaad Notenbuurt 

vraagt niet veel: een beetje tijd, een beetje zin, een goed humeur.

geeft ervoor terug: een gezellige(re), schone(re), veilige(re) wijk, kennis en ervaring op allerlei terreinen, een interessant netwerk in en buiten de wijk. Daarnaast melden we onze vrijwilligers natuurlijk aan bij www.denhaagdoet.nl waar we een account hebben als organisatie. Dat betekent voordelen met een voordeelpas en elk jaar een cadeautje uitzoeken in de webwinkel.

Je hoeft geen bestuurslid te zijn of worden om je actief in te zetten in onze mooie Notenbuurt: sommige zaken of taken vragen niet veel (of vaak) tijd, er is echt voor ieder wat wils!  Interesse? Laat het ons weten!

E-mail: info@notenbuurt.nl

Vind ons ook op facebook, twitter en instagram